Cueva de Cobijeru

Vai a Immagine Grotta di Cobijeru
La Grotta di Cobijeru fa parte del Monumento Naturale Complesso di Cobijeru.
Informazioni
Grotta di Cobijeru
GPS: 43.39612,-4.61031

Lungo l'autostrada A-8 e la strada N-634.

La grotta di Cobijeru fa parte del complesso di Cobijeru, un monumento naturale.